In overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 juli, de Diensten van de informatiemaatschappij en de Elektronische Handel (LSSI-CE), LAZKANO INTERNET SL informeert u dat de eigenaar van de website www.todo-deporte.com . In overeenstemming met de voorschriften van artikel 10 van genoemde Wet, LAZKANO INTERNET SL rapporten de volgende gegevens:

De houder van deze website is LAZKANO INTERNET SL, met CIF B20980447 en worden geregistreerd in de CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA), ingeschreven in de handelsregistratie, volume ......................, folio ......................., blad ..................... en registratie ....................... Het e-mailadres voor het contact met het bedrijf is: INFO@TODO-DEPORTE.COM .

 

 

GEBRUIKER EN HET REGIME VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De navigatie, de toegang tot en het gebruik van de website LAZKANO INTERNET SL geeft in de conditie van de gebruiker, het accepteren van de navigatie voor de website LAZKANO INTERNET SL, alle omstandigheden van het gebruik hier gevestigd, onverminderd de toepassing van de relevante dwingende wettelijke voorschriften, indien van toepassing.

De website LAZKANO INTERNET SL biedt een breed scala van informatie, diensten en gegevens. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor het correct gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid zal worden uitgebreid tot:

- De juistheid en rechtmatigheid van de door de gebruiker verstrekte informatie in de vorm verlengd met LAZKANO INTERNET, SL om toegang te krijgen tot bepaalde content of diensten die worden aangeboden op het web.

- Het gebruik van informatie, diensten en gegevens die worden aangeboden door LAZKANO INTERNET SL in afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden, de Wet, de goede zeden, de goede gewoonten of de openbare orde, of die anders mogelijk gepaard met letsel aan de rechten van derden of de werking van de website. BELEID VAN LINKS EN VRIJSTELLINGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID LAZKANO INTERNET, SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links in de website en verklaart dat in geen geval wordt nagegaan of de uitoefening van enig type van controle over de inhoud van de andere websites van het netwerk. Noch zal instaan voor de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid, de geldigheid of de legaliteit van websites buiten haar woning, die toegankelijk zijn via de links. LAZKANO INTERNET SL verklaart kennis te hebben vastgesteld de nodige maatregelen om te voorkomen dat eventuele schade voor de gebruikers van de website die voortvloeien uit het bekijken van uw website. In gevolg, LAZKANO INTERNET, SL is niet verantwoordelijk voor elk geval van schade die op het Internet te browsen gebruiker kan lijden. WIJZIGINGEN LAZKANO INTERNET, SL behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen het nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van uw website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website, zoals de voorwaarden voor het gebruik van dezelfde, of in de algemene voorwaarden van het contract. Dergelijke wijzigingen kunnen worden gedaan via de website, op welke manier wettelijk toegestaan en zal worden van de verplichte naleving in de periode waarin ze worden gepubliceerd op de website en totdat ze zijn geldig gewijzigd door andere volgende.

 

DE DIENSTEN VAN ONLINE RECRUITMENT

Bepaalde inhoud van de website van LAZKANO INTERNET SL bevat de mogelijkheid van Online recruitment. Het gebruik van dezelfde vereist het lezen en verplichte acceptatie van de algemene aanbestedende voorwaarden voor dat doel is opgericht door LAZKANO INTERNET SL.

 

 

BESCHERMING VAN GEGEVENS

In overeenstemming met wat stelt de Organische Wet 15/1999 van de Bescherming van Gegevens van Persoonlijke Karakter (LOPD), LAZKANO INTERNET SL informeert de gebruikers van haar website dat de persoonlijke gegevens die zijn verzameld door het bedrijf via de websites vormen in de pagina ' s, worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand, onder de verantwoordelijkheid van LAZKANO INTERNET SL, met het doel te vergemakkelijken, versnellen en te voldoen aan de verplichtingen die tussen beide partijen.

Ook LAZKANO INTERNET SL informeert de mogelijkheid van het uitoefenen van rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet door het schrijven naar het volgende adres: CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA).

Zolang de gebruiker niet communiceren anders te LAZKANO INTERNET SL, zal het worden begrepen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, stemt de gebruiker in kennis te stellen LAZKANO INTERNET SL elke verandering en dat LAZKANO INTERNET SL heeft de toestemming om ze te gebruiken in verband met het behoud van de relatie tussen de partijen.

 

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

LAZKANO INTERNET SL op zichzelf of als een opdrachtnemer, is de houder van alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van zijn web pagina, alsmede de elementen daarin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, merken of logo 's, combinaties van kleuren, structuur en vormgeving, de keuze van de gebruikte materialen, computerprogramma' s die nodig zijn voor de werking, toegang en het gebruik, etc..), eigendom van LAZKANO INTERNET SL. Zal worden, daarom werkt als intellectuele eigendom beschermd door de spaanse wetgeving, ze zijn onderworpen aan de geldende zowel de spaanse en europese regelgeving op dit gebied, zoals internationale verdragen met betrekking tot de materie en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. Onder de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet van Intellectuele Eigendom, zijn uitdrukkelijk verboden reproductie, distributie en publieke mededeling, inbegrepen zijn de modaliteit van het zetten van vervreemding, van het geheel of van een gedeelte van de inhoud van deze website, met commerciële doeleinden, op welke steun en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van LAZKANO INTERNET SL.

De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van Intellectuele en Industriële Eigendom van LAZKANO INTERNET SL. U kunt de elementen portal en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of in een andere fysieke ondersteuning altijd en wanneer het is, uniek en exclusief, voor persoonlijk en privé gebruik. De gebruiker zal zich onthouden van het verwijderen, te wijzigen, te ontwijken of manipuleren van de eventuele bescherming van het apparaat of beveiligingssysteem is geïnstalleerd in de pagina ' s van LAZKANO INTERNET SL.

 

 

JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

LAZKANO INTERNET, SL behoudt zich ook het recht om de burgerlijke of strafrechtelijke acties geacht door het oneigenlijk gebruik van de web site en de inhoud ervan of voor inbreuk op deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener zal worden beheerst door de geldende en van toepassing in het spaanse grondgebied. Ontstaan van enig geschil kunnen partijen leggen hun geschillen aan arbitrage of ga naar de gewone bevoegdheid in overeenstemming met de regels inzake de rechterlijke bevoegdheid en de bekwaamheid in dit verband. LAZKANO INTERNET SL heeft zijn woonplaats in GUIPÚZCOA, Spanje.

Latest Blog